innra mat

Framúrskarandi skólastarf

Umbótateymi

Við skólann er starfandi umbótateymi sem er skipað eftirfarandi aðilum:

Lars Jóhann Imsland skólastjóri
Guðrún Sturlaugsdóttir aðstoðarskólastjóri
Hjördís Bára Gestsdóttir deildastjóri unglingastigs
Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir deildastjóri miðstigs
Linda Hrönn Helgadóttir deildastjóri yngsta stigs
Ásta Björk Björnsdóttir deildastjóri stoðþjónustu
Sara Pálmadóttir deildastjóri í Hraunseli og Mosanum
Vigfús Hallgrímsson þróunarfulltrúi Skólaskrifstofu er ráðgjafi teymisins
Guðrún Snorradóttir verkefnastjóri teymisins

 Með umbótateyminu starfar þróunarfulltrúi grunnskóla, Vigfús Hallgrímson. Hlutverk hans er að veita ráðgjöf og vera leiðbeinandi í þeirri í vinnu sem teymið tekur sér fyrir. Skólastjóri er formlegur ábyrgðaraðili teymsins og tengiliður við matsteymi skólans. Deildarstjórar fylgja eftir umbótavinnu innan síns stigs. Verkefnastjóri heldur utan um starf teymisins (ritar fundargerðir, boðar til fundar og gerir dagskrá). Teymið gerir sér starfsáætlun fyrir skólaárið og skiptir með sér verkum.  Hlutverk umbótateymis er að:

  • Vinna starfsáætlun skólans
  • Vinna umbótaáætlun (sem birtist í starfsáætlun Hraunvallaskóla)
  • Fylgja eftir umbótaáætlun/umbótastarfi innan skólans.
  • Greina niðurstöður kannanna (Skólapúls, vinnustaðagreining, samræmd próf o.fl.) og kynna fyrir hagsmunaaðilum, koma með tillögur að umbótastarfi í kjölfarið og fylgja eftir innan skólans.

Umbótstarf í Hraunvallaskóla styðst við leiðbeiningar frá MMS. Sjá hér: Leiðbeiningar um innra mat frá MMS

Umbótaáætlanir

Umbótaáherslur 2017-2020

Skipulag innra mats skólaárið 2017-2018

Umbótaáætlun vegna ytra mats 2017

Umbótaáætlun í tengslum við bókun 1 í kjarasamningu FG og SÍ í desember 2016

 Sjálfsmatsáætlun Hraunvallaskóla 2013-2016

Skólapúlsinn

Haustið 2013 varð Hraunvallaskóli þátttakandi í Skólapúlsinum sem er veftækt kerfi sem miðar að upplýsingaöflun meðal nemenda, foreldra og starfsfólks í formi kannana sem gerðar eru eftir samræmdu ferli fyrir allt landið. Á grundvelli upplýsingaöflunar í Skólapúlsinn geta skólar séð niðurstöður sínar á móti meðaltali annarra þátttakenda (skóla) í Skólapúlsinum. Niðurstöður úr skólapúlsinum er teknar saman ár hvert og birtast í starfsáætlun skólans.

 Hraunvallaskóli | Drekavellir 9, 221 Hafnarfjörður
Sími 590-2800 | Netfang hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is