Skólafélagsráðgjafi

Skólafélagsráðgjafi í Hraunvallaskóla er Hafdís Inga Helgu- og Hinriksdóttir

Skólafélagsráðgjafi vinnur í nánu samstarfi með forráðamönnum, kennurum, skólastjórnendum og öðru sérfræðifólki sem koma að starfi nemenda. Hann er málsvari nemenda og trúnaðarmaður og leitar lausna í málum þeirra. Félagsráðgjafi hefur sérþekkingu umfram aðrar starfsstéttir á barnaverndarlögum og úrræðum samfélagsins. Skólafélagsráðgjafi í Hraunvallaskóla er Hafdís Inga Helgu- og Hinriksdóttir. Hægt er að hafa samband við skólafélagsráðgjafa með því að senda póst á hafdish@hraunvallskoli.is

Helstu verkefni eru:

 Félagsleg og persónuleg ráðgjöf og stuðningur

 • Veitir nemendum stuðning og aðstoð vegna félagslegra, persónulegra og tilfinningalegra þátta sem hindra að nemandi njóti sín í námi og í félagslegum samskiptum.
 • veitir ráðgjöf varðandi ýmis réttindamál sem varða nemendur og gætir þess að ekki sé brotið á hagsmunum þeirra.

 Forvarnir gegn ofbeldi og andfélagslegri hegðun

 • situr í eineltisteymi skólans og veitir málum sem tengjast forvörnum gegn einelti forgöngu.
 • sinnir fræðslu, könnunum, greiningu og úrvinnslu á ofbeldismálum (bæði líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi)
 • veitir nemendum sem hafa orðið þolendur ofbeldis eða áfalla stuðning og fræðslu ásamt því að greina andfélagslega hegðun nemenda og nemendahópa.
 • Er í viðbragðsteymi skólans vegna ofbeldismála.
 • Er hluti af starfsmannateymi hegðunarathvarfs skólans (Glymur)

 Samvinna, ráðgjöf og stuðningur við kennara og starfsfólks

 • Veitir kennurum ráðgjöf og stuðning vegna nemendamála sem lúta að líðan, hegðun eða heimilisaðstæðum nemenda.
 • Er til staðar og leiðbeinir starfsmönnum sem hafa orðið fyrir áföllum innan skólanna s.s. orðið fyrir ofbeldi af hálfu nemenda, foreldra eða samstarfsfélaga.

 Samvinna, ráðgjöf og stuðningu við foreldra og forráðamenn

 • Veitir foreldrum/forráðamönnum ráðgjöf og stuðning vegna félagslegra, persónulegra og tilfinningalegra þátta sem snúa að börnum þeirra og geta hindrað að barn geti notið sín í námi og í félagslegum samskiptum.

 Þróun úrræða og verkefna

 • Skipuleggur eða sér um margvíslega hópavinnu í kringum vanda nemenda s.s. hóp fyrir kvíðafull börn, félagsfærniþjálfun og sjálfstyrkingarnámskeið.
 • Kemur að þróun sértækra og almennra úrræða fyrir nemendur í samstarf við sérfræðinga og stofnanir utan og innan skólans.

 Teymisvinna, samstarfsfundir og nemendaverndarráð 

 • Situr í nemendaverndarráði og stýrir starfi þess. Fylgir eftir málum sem þar eru tekin fyrir. Gerir fundargerðir og samantekt í lok skólaárs.
 • Er teymisstjóri verkefnsins Heilsueflandi grunnskóli

Hraunvallaskóli | Drekavellir 9, 221 Hafnarfjörður
Sími 590-2800 | Netfang hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is