Öryggis- og heilbrigðisáætlun

Tilgangur með gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar er að tryggja öllum þ.e. bæði nemendum og starfsfólki Hraunvallaskóla gott og öruggt starfsumhverfi. Áætlunin er einnig stjórntæki fyrir sameiginlegt starf að öryggismálum á vinnustaðnum. Öryggisnefnd skólans hefur yfirumsjón með áætluninni en hún tekur til umfjöllunar mál sem varða aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað.

Öryggisnefndin sér til þess að allur búnaður sé yfirfarin og öryggi tryggt bæði fyrir nemendur og starfsfólk í skólahúsnæðinu tvisvar sinnum á ári. Stuðst er við leiðbeiningar frá Vinnueftirlitinu (vinnuumhverfisvísi fyrir skóla). Öryggisnefnd skilar skýrslu til skólastjóra og skólaráðs að lokinni yfirferð og vinnur aðgerðaráætlun í samráði við skólastjóra. Öryggisnefnd sér til þess að allar upplýsingar, er varða öryggi nemenda og starfsfólks, séu aðgengilegar fyrir starfsfólk, nemendur og foreldra. Öryggisnefnd útbýr öryggismöppu sem er aðgengileg hjá ritara. Í öryggismöppunni er að finna nánari upplýsingar um þá þætti sem kynntir eru í þessari áætlun auk þess sér öryggisnefndin um skráningar í eftirlitsbók.

Öryggis- og heilbrigðisáætlunin er byggð á eftirfarandi áætlunum:

  • Viðbrögð við slysum á skólatíma
  • Rýmingaráætlun
  • Áfallaáætlun
  • Aðgerðaáætlun gegn einelti, ofbeldi og áreiti fyrir nemendur og starfsfólk
  • Röskun á skólastarfi
  • Stórslys/náttúruhamfarir
  • Viðbragðsáætlun vegna inflúensufaraldurs
  • Móttaka nýrra starfsmanna
  • Ferðir á skólatíma

SMELLIÐ HÉR TIL AÐ SKOÐA ÖRYGGIS- OG HEILBRIGÐISÁÆTLUN HRAUNVALLASKÓLA

SMELLIÐ HÉR TIL AÐ SJÁ ÖRYGGISNEFND HRAUNVALLSKÓLA


Hraunvallaskóli | Drekavellir 9, 221 Hafnarfjörður
Sími 590-2800 | Netfang hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is