Evrópusamstarf

Það er upplifun stjórnenda og starfsfólks Hraunvallaskóla að samstarf við erlenda aðila sé mikil vítamínssprauta fyrir skólastarfið í heild sinni. Því er það stefna okkar í Hraunvallaskóla að vera virk í erlendu samstarfi og í gegnum árin hafa starfsmenn verið hvattir til að leita sér þekkingar og efla eigin færni með því að taka þátt í alþjóðlegum samstarfsverkefnum.

ERASMUSErasmus

Hraunvallaskóli er með Erasmus+ aðild (e. accreditation) frá 2023 sem þýðir að Hraunvallaskóli er staðfestur sem stofnun sem hafi þróað vandaða áætlun um fjölþjóðlegt samstarf og ferðir til náms og þjálfunar (e. mobility). Einnig að skólinn hafi sýnt fram á að þessi áætlun sé hluti af framtíðarstefnu og reglulegri starfsemi og að þátttakan muni hafa áhrif á vettvanginn sem um ræðir.

Skólaárin 2020-2023 var Hraunvallaskóli þátttakandi í ERASMUS+ verkefninu Responsible Future Learners. Verkefnið var samstarfsverkefni fimm skóla frá jafnmörgum löndum; Danmörk, Finnland, Pólland, Spánn og Ísland. Áhersla var á tækni og ábyrga tækninotkun, nemendalýðræði og læsi. Hugmyndin var að skoða hvernig við getum búið nemendur undir nám í síbreytilegu tækniumhverfi þar sem samskipti, ábyrgð, lýðræði og læsi í víðum skilningi er æ mikilvægara fyrir virka þátttöku í nútíma samfélagi.

Skólaárin 2017-2019 var Hraunvallaskóli þátttakandi í verkefninu Green Clean Future. Um var að ræða samstarfsverkefni við fjögur önnur lönd; Danmörk, Norður Írland, Rúmenía og Finnland sem stýrði verkefninu. 

Lengd verkefnis var 2 ár og áherslan var á umhverfisvernd og sjálfbærni. Áhersla var á loftlagsbreytingar, veðurfarsbreytingar, matarsóun, sjálfbæran ferðamáta, plast, endurvinnslu og flokkun. Hraunvallaskóli sá um skipulag verkefna tengd plasti og bar ábyrgð á gæðastjórnun verkefnisins með því að skipuleggja spurningalista á meðan á verkefninu stóð. Verkefnið hefur heimasíðu  þar sem sjá má afrakstur samstarfsins. 

Green-clean-future-60785b_35d7800956d24ae2bd15d9995b46f833_mv2_d_1513_1544_s_2

Skólaárið 2016-2017 var Hraunvallaskóli þátttakandi í samvinnuverkefni við kennara frá Grikklandi sem komu í vikutíma í vettvangsathugun í Hraunvallaskóla. Markmið verkefnisins var að kynna sér skólastarf í opnum skóla með áherslu á unglingastig og upplýsingatækni. Heimsóknin fór fram í lok október 2016.

Verkefnið Snjallir stjórnendur var námskeið stjórnenda Hraunvallaskóla á vegum ERASMUS haldið 16.-20. mars 2015 í Prag. Stjórnendur Hraunvallaskóla eru líkt og margir starfsmenn hans leitandi að erlendu samstarfi með það að markmiði að efla eigin færni sem og almennt skólastarf í Hraunvallaskóla. Markmið verkefnisins Snjallir stjórnendur var að stuðla að faglegri starfsþróun stjórnenda skólans. Styrkja þá sem einstaklinga og teymi en með því að auka persónulega færni stjórnenda í ofangreindum þáttum styrkist stjórnendahópurinn sem teymi/heild og verður færari í daglegri stjórnun og í að leiða skólastarfið áfram. Á það ekki síst við erlent samstarf sem hefur verið svo gefandi í gegnum árin. Námskeið á erlendri grundu veitir stjórnendum einnig tækifæri til að kynnast erlendum stjórnendum og leita að tengslanetum fyrir samstarfsverkefni/vaxtarsprota milli Hraunvallaskóla og Evrópu í nánustu framtíð.


NORD+Nord2

Skólaárið 2016-2017 var Hraunvallaskóli þátttakandi í NordPlusverkefni sem bar heitið „Share and improve“ eða deilum og bætum ásamt Litháen, Eistlandi og Færeyjum. Verkefnið gekk út á að kennarar fóru í heimsókn til landanna þriggja og kynntust nýjum kennsluaðferðum, menningu og sögu landanna.

Skólaárin 2013-2014 var Hraunvallaskóli þátttakandi í NORD+ verkefni sem snýr að kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál. Skólinn tók líka þátt í Norrænu samstarfsverkefni um dönskukennslu í 8. bekk. Bæði þessi verkefni hafa haft almenn jákvæð áhrif á skólastarfið í heild sinni.


eTwinningETwinning_1575909805159

Á vordögum 2016 fékk Hjördís Ýrr Skúladóttir, kennari við Hraunvallaskóla, viðurkenningu fyrir þátttöku í eTwinning verkefni, svokallað eTwinning Quality label. Verkefnið var unnið í samstarfi nokkurra Evrópuþjóða með það að markmiði að auka vitund barna um ofnotkun á plasti. Var ýmsum aðferðum beitt s.s. að láta plastið fá nýtt líf í listaverkum eða jólakortum. Einnig unnu kennarar að facebook-væðingu með það fyrir augum að fleiri en börnin gerðu sér grein fyrir ofnotkun á plasti.    


Logo_comenius11COMENIUS - Umhverfismennt

Kennarar skólans hafa í gegnum árin sýnt frumkvæði þegar kemur að erlendu samstarfi en Hraunvallaskóli tók t.d. þátt í Comeníusarverkefni 2009-2011. Þar voru á ferðinni kraftmiklir kennarar í miðdeild sem skutu styrkum stoðum undir umhverfismennt í Hraunvallaskóla í samvinnu við Breta og Spánverja en verkefnið hefur litað skólastarfið æ síðan þó því sé formlega lokið.Hraunvallaskóli | Drekavellir 9, 221 Hafnarfjörður
Sími 590-2800 | Netfang hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is