Farsæld barna - Nemendaverndarráð og Brúin

Nemendaverndarráð starfar samkvæmt reglugerð um grunnskóla. Hlutverk þess er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi heilsugæslu, námsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til aðstoðar við gerð og framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur.

Frá skólaárinu 2020 er starfandi undirteymi frá nemendaverndarráði Hraunvallaskóla sem nefnist brúarteymi. Í brúarteymi sitja, auk starfsfólks frá skólanum, ráðgjafi frá Fjölskyldu- og skólaþjónustu og ráðgjafi frá Mennta- og lýðheilsusviði. Brúarteymið starfar eftir verklagi Brúarinnar sem mótað hefur verið af Hafnarfjarðarbæ frá 2018. Verklag Brúarinnar er í takt við lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna sem tóku gildi hér á landi þann 1. janúar 2022 (sjá hér) og hefur m.a. það markmið að samþætta þjónustu innan og á milli þjónustukerfa og efla þannig stuðning við börn í leik- og grunnskólum sveitarfélagsins.

Í lögunum kemur fram að börn undir 18 ára aldri og fjölskyldur þeirra skuli hafa aðgang að tengilið þjónustu í þágu farsældar barns eftir því sem þörf krefur. Hlutverk tengiliðar er: 

 • að hafa hagsmuni barns að leiðarljósi
 • að rækja hlutverk sitt í samstarfi og samráði við foreldra og barn
 • að veita upplýsingar um þjónustu í þágu farsældar barns
 • að aðstoða við að tryggja aðgang að frummati á þörfum barns – eyðublað frá BOFS
 • að skipuleggja og fylgja eftir samþættingu fyrsta stigs þjónustu í þágu farsældar barns
 • að koma upplýsingum til sveitarfélags um þörf fyrir tilnefningu málstjóra
 • að taka þátt í starfi stuðningsteymis eftir því sem við á

Þegar barn er  við nám í leik-, grunn-, eða framhaldsskóla er tengiliður þjónustu í þágu farsældar barns starfsmaður skólans þar sem barnið er við nám eða leik.

Tengiliðir farsældar í Hraunvallaskóla eru:

 • Linda Hrönn Helgadóttir- Deildarstjóri yngsta stigs
 • Guðbjörg Inga Guðmundsdóttir - Deildarstjóri miðstigs
 • Hjördís Bára Gestsdóttir - Deildarstjóri unglingastigs
 • Anna Rut Pálmadóttir - Deildarstjóri stoðþjónustu

Þjónustu og stuðningi við börn er, með tilkomu Brúarinnar, skipt upp í 3. stig. Á stigi 1 eru verklag og úrræði innan skólans virkjuð. En þau eru eftirfarandi:

 • SMT skólafærni
 • Stuðningur umsjónarkennari
 • Stuðningskennsla
 • Námsver unglinga
 • Glymur (tímabundið athvarf fyrir nemendur með flókinn hegðunarfrávik)
 • Þroskaþjálfun (félagsfærni, sjónrænt skipulag, umbunarkerfi og.fl.)
 • ÍSAT kennsla fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku
 • Náms- og starfsráðgjafi
 • Skóla- og frístundaliðar til stuðnings nemendum
 • Lausnateymi

Ef árangur er ekki sem skildi getur nemendaverndarráð sett einstök erindi í viðeigandi ferli hjá brúarteyminu í samræmi við starfsreglur nemendaverndarráðs og brúarteymis. Hlutverk brúarteyma er þá að kortleggja stöðu barns og leita sameiginlegra lausna, barni og fjölskyldu þess til stuðnings. Í brúarteymi er nám, hegðun, þroski og/eða líðan barns rædd með samþykki foreldra og viðunandi úrræði á stigi 2. og 3. virkjuð til að bregðast við erfiðleikum eða aðstæðum barnsins.

Screenshot-2023-09-25-082754

Í nemendaverndarráði sitja: 

Skólastjóri, aðstoðarskólastjórar, deildarstjórar, námsráðgjafi og deildarstjóri tómstundamiðstöðvar.

Í brúarteyminu sitja

Aðstoðarskólastjóri sérverkefna, deildarstjóri stoðþjónustu, deildarstjórar stiga, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, deildarstjóri tómstundamiðstöðvar ásamt ráðgjafa frá Fjölskyldu- og barnamálasviði og ráðgjafa frá Mennta- og lýðheilsusviði.


Hraunvallaskóli | Drekavellir 9, 221 Hafnarfjörður
Sími 590-2800 | Netfang hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is