Stoðkerfi

Undir stoðþjónustu fellur sérkennsla, námsráðgjafi, skólafélagsráðgjafi, nemendaverndarráð og þjónusta sálfræðings og hjúkrunarfræðings.

Samkvæmt grunnskólalögum á hver og einn rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi. Nemendur sem eiga erfitt með nám t.d. sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar þarfir. Því ber að skipuleggja skólastarfið í heild út frá þörfum allra nemenda og skapa námsumhverfi sem hæfir hverjum og einum. Í Hraunvallaskóla er áhersla lögð á þjónustu við nemendur. Með margvíslegri nemendaþjónustu er leitað leiða til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda og mæta þeim sem þurfa á aðstoð að halda um lengri eða skemmri tíma.


Hraunvallaskóli | Drekavellir 9, 221 Hafnarfjörður
Sími 590-2800 | Netfang hraunvallaskoli@hraunvallaskoli.is